SOLIDARITAT
A l’any  1990 un grup d´amics i altres persones voluntàries que  treballaven en altres entitats socials  de la cuitat  ens vàrem reunir per  unificar la nostra tasca envers els més desfavorits, la majoria dels fundadors veníem de l’entorn dels Germans Maristes de Rubí. 

   La tasca que duu a terme actualment l’associació es centralitza primordialment a la localitat de Rubí, especialment al Barri de El Pinar. És un barri perifèric amb mancança d’infraestructures bàsiques i on es concentren famílies de nivell econòmic baix. Hi abunden els habitatges petits, alguns en condicions deficients d´habilitabilitat i higiene, i deteriorats per l’abandó dels seus propietaris, que en molts casos no viuen al barri i simplement es limiten a llogar el seu pis a uns preus més baixos que a la resta de la ciutat, però alts per al tipus de població que acaba vivint al barri.


    La nostra proposta socioeducativa pretén estar atenta a les possibilitats i mancances que es manifesten en els infants i joves que atenem i, per això, privilegiem la detecció de necessitats, la prevenció, la formació i  la capacitació. Ens plantegem com intervenir educativament, com implicar-los i com desenvolupar les seves capacitats personals perquè puguin inserir-se de manera favorable en la societat .

Els objectius princiapals de l´associació són oferir un instrument integral que doni els recursos i l’atenció  educativa necessaris als infants i adolescents en situació de risc. Realitzar  una tasca preventiva fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant el desenvolupament dels infants i adolescents, la seva socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics i lúdics.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada